Bùi Đình Báu.

 

Là giám đốc, điều hành và quản lý công ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Đại An Phát.

Bùi Thị Huệ

 

Chuyên kế toán, sổ sách và quản lý đơn hàng.

Nguyễn Thành Sung

 

Nhân viên kỹ thuật và sản xuất cửa nhựa lõi thép, lõi nhôm đúc liền khuôn và các loại cửa nhôm, kính.

Lại Bình Dương

 

Nhân viên kỹ thuật và sản xuất cửa…

Hoàng Anh Tân

 

Nhân viên kỹ thuật và sản xuất cửa….

Join Our Team